KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INFORMATYCZNA

Zarządzamy infrastrukturą informatyczną firm:

 • Ograniczenie występowania usterek technicznych i programowych

 • Nadzór nad bezpieczeństwem danych komputerowych

 • Stała konserwacja i modernizacja sprzętu komputerowego czego efektem jest komfortowa i szybka praca systemów informatycznych

 • Nadzór nad oprogramowaniem systemowym i użytkowym

 • Raportowanie i optymalizowanie wykorzystania zasobów sprzętu i oprogramowania

 • Racjonalne planowanie budżetu na potrzeby rozwoju infrastruktury informatycznej firmyZakres usług obsługi informatycznej:

 • Administracja sieci komputerowych LAN i WiFi

 • Nadzór nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

 • Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego i oprogramowania

 • Ochrona antywirusowa i PENTESTY

 • Zdalna pomoc informayczna

 • Rozbudowa i modernizacja sprzętu komputerowego